03/08/2010 Mısır Turizm İşçileri Sendikası Ziyaret Edildi

Mısır`da Turizm İşkolunda örgütlü bulunan "Turizm İşçileri Sendikası"`nın daveti üzerine Sendikamız Genel Başkanı Cemail BAKINDI, Genel Başkan Yardımcısı Necati AKTAŞ, Genel Mali Sekreteri Yusuf KUTLU, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Mevlüt ÖZER`den oluşan heyetimiz 27 Şubat 2010 - 05 Mart 2010 tarihleri arasında ziyarette bulundular.Karşılıklı olarak İş Kanunları ve Toplu İş Sözleşmelerindeki benzerlikler ve farklılıkları değerlendirdiler. Turizm işkolundaki çalışma koşulları ile örgütlenmede karşılaşılan zorluklara değinildi.

3/8/2010