03/04/2010 Emekçi Kadınlar Mücadelesinin 100. Yılı

8 Mart 2010 tarihi, 1910 yılında 2. Enternasyonel’de 8 Mart’ın ‘’EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’’ olarak kabul edilmesinin 100. yılı.8 Mart’ın 100. yılında, İstanbul’da Genel Merkezi bulunan 8 sendika (Petrol-İş, Hava-İş, Deri-İş, Tekgıda-İş, Kristal-İş, Toleyis, TGS ve TÜMTİS)“EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ’’ birlikte kutlayacak.Kadınların taleplerini dile getirmek ve kutlama programına ilişkin bilgi vermek üzere 8 sendikayı temsilen kadınlar Tekgıda-İş Sendikası Genel Merkezinde bir araya gelerek 3 Mart Çarşamba günü ortak basın açıklaması düzenledi.

Örgütlü kadın, güçlü sendika 100. yılda eşdeğerde işe eşit ücret, şiddetten, tacizden arınmış işyerleri ve sokaklar, can güvenliğimizin olduğu evler, ayrımcılığın değil, eşit temsilin olduğu sendikalar istiyoruz. 2010 yılı, kadınların insanca yaşama ve çalışma mücadelesinin dönüm noktası olan 8 Mart’ın 100. Yılı. 1910 yılında 2. Enternasyonel’de 8 Mart’ın emekçi kadınlar günü olarak kutlanılmasının kabul edilmesinden bu yana kadınlar, toplumsal yaşamın her alanında yüzyıllardır süren bir eşitlik mücadelesi veriyor.Küreselleşme ve liberal politikalar, sosyal devletin tüm kazanımlarını yok ederek çalışma ve yaşama koşullarını giderek ağırlaştırıyor. Tüm emekçileri etkileyen bu uygulamalar ve ortaya çıkan krizler, erkek egemenliği ile birleşince kadınları daha da derinden etkiliyor. Ana olma ve eş olma sorumlulukları kadınların psikolojik ve fiziksel yüklerini arttırıyor. Kadınlar daha düşük ücretlerle, kayıt dışı, güvencesiz ve sendikasız çalışmaya zorlanıyor ya da istihdamın dışına itiliyor. Emek piyasalarında neredeyse sürekli kriz koşullarında çalışan kadınlar, ekonomik kriz dönemlerinde emekçilere çıkartılan faturanın en büyük kısmını ödemek zorunda bırakılıyor. AKP’nin iktidara ilk geldiği dönemde yüzde 29 olan kadın istihdamı bugün yüzde 21’e gerilemiş bulunmaktadır. Üstelik günümüzde kadınların çoğu zaman işsizlik rakamlarında bile yansıtılmadığını görüyoruz. İş aramaya kalktıklarında, “işsizlik oranını arttıran unsur” olarak suçlanan yine kadınlar. Erkek egemen zihniyetin onlardan tek beklentisi evde oturmaları, koca ve baba sınırları arasında yaşayıp en az üç çocuk doğurmalarıdır. Biz kadınlar yaşamın her alanında varız ve var olmaya devam edeceğiz. 8 Mart, taleplerimizi en yüksek perdeden dillendirdiğimiz, mücadele perspektifleri oluşturduğumuz bir gündür. 8 Mart’ın 100. Yılında, İstanbul’da Genel Merkezi bulunan TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sekiz sendika, Petrol-İş Sendikası’nın çağrısı üzerine bir araya gelip, emekçi kadınlar gününü birlikte kutlama kararı aldık. Sendikalarımızın atmış olduğu bu adımı önemsiyoruz. Bu ortak etkinlik girişimi, sendikaların birlikte iş yapma kültürünü geliştireceği gibi özellikle sendikaların kadınlara yüzünü daha fazla dönmesine, işçi kadınlar için çekim merkezi haline gelmesine ve kadınların sendikalarda aktifleşmesine katkı sunacaktır. 8 Martta sendikaların bu birlikteliğinin daha sonra güçlü bir kadın dayanışmasına zemin hazırlamasını umut ediyoruz. Sendikalar kadın örgütlenmesi ve temsiliyetini güçlendirmelidir. Kadın örgütlenmesini geliştirmek için sendikal politikalar geliştirmelidir. Sendika yönetimleri kadınların örgütlülüğünün ve temsiliyetinin önündeki tüm engelleri kaldırmak için harekete geçmeli ve kadınların yönetimlerde yer almalarını teşvik etmelidir. Önlerine çıkartılan tüm engellere rağmen her gün daha fazla kadının emek mücadelesinin içerisinde yer aldığını görüyoruz. Sendikalar emek hareketi içerisinde kadın dinamiğini yok sayarak, istenilen toplumsal etkinliğe kavuşamazlar. Kadınlar; Novamed’ te, Desa’da ve ATV grevinde, E-Kart’ta ve en son olarak Tekel’de ve daha birçok direnişte sendikal mücadelede var olduklarını göstermiş örgütlenme ve insanca yaşama taleplerini dile getirmişlerdir.Bizler Bursa’da yakılmak, Pameks’de boğulmak istemiyoruz. Krizlerde ilk işten çıkartılan ve güvencesiz çalışmaya itilen olmak istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını almak, eş değerde işe eşit ücret, iş güvenliği ve sendikalaşma hakkı istiyoruz. Bizler, namus cinayetlerinde katledilmek, işyerinde tacize, mobbinge uğramak, kadın olduğumuz için şiddete maruz kalmak istemiyoruz. Bizler üretimde olmak, yönetimlerde yer almak istiyoruz. Tüm bu hedeflere ulaşmak için kadın emekçiler olarak durmadan yorulmadan 100 senelik mücadeleye daha nice 100 seneler katarak devam edeceğiz.Saygılarımızla,Deri-İş , Hava-İş, Kristal-İş, Petrol-İş, Tekgıda-İş, Toleyis, TGS, TÜMTİSEtkinlik Programı:100. Yılda Kadın, Emek, Sendika, Örgütlü Kadın, Güçlü Sendika!Sunum: Sergül Keskin (TGS Genel Sekreteri)Açılış Konuşması: Selgin Zırhlı Kaplan ( Petrol-İş Kadın Dergisi)Kadın, Sendika, Sendikalarda Kadın Örgütlülüğü ve Temsili: Simay Cekem (Hava-İş Genel Başkan Yardımcısı)Slayt Gösterisi: Tarihçe, Sendikalar ve Kadın işçi Eylemleri (Novamed, Desa, Tekel Direnişleri)Kadın Forumu: Sendikalı Kadınlar Konuşuyor (Tekgıda-İş Sendikası-Tekel Direnişi, Petrol-İş Sendikası- Novamed Direnişi, Deri-İş Sendikası- Desa Direnişi)Ara: İkramŞenlik: Anadolu Kadın Grubu, Dalepe Nena(Laz Kadın Grubu)Etkinlik Yeri: Petrol-İş Sendikası Genel MerkeziAdres: Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23 Üsküdar- İSTANBULEtkinlik Tarihi: 8 Mart 2010 PazartesiSaat: 13.00- 17.30Katılan Sendikalar: Tekgıda-İş, Deri-İş, Hava-İş, Kristal-İş, Petrol-İş, Toleyis, TGS, TÜMTİS

      3/4/2010