Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kesin Yetki Belgesi Alındı.