81. ILO Konferansı Cenevre de Toplandı
Alman Maden İşçileri Toleyisi Ziyaret Ettiler