Sendikamız TOLEYİS ve Friedrich Ebert Derneği İşbirliğinde, 11-15 Nisan 2019 Tarihleri Arasında Antalya’da EFFAT Güneydoğu Avrupa Sendikalar Konseyi Semineri Düzenlendi.

Sendikamız TOLEYİS ve Friedrich Ebert Derneği İşbirliğinde, 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da EFFAT Güneydoğu Avrupa Sendikalar Konseyi, “Dijitalleşme; İş potansiyelleri, İşgücü Piyasası ve Sendikal Harekete Yönelik zorluklar ve Dijitalleşmenin İşyerlerine olan Etkisi” konulu seminerde örgütlü olduğumuz Grand Şeker Hotel’de bir araya geldi.

Düzenlenen seminere sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Sn. Cemail BAKINDI, Genel Başkan Yardımcılarımız Sn. Yusuf KUTLU ve Sn. Cemalettin KELTEN, Genel Mali Sekreterimiz Sn. Ali ŞAHİN, Genel Başkan Danışmanımız Prof. Dr. Sayım YORGUN, Marmaris Şube Başkanımız Sn. Ersin SANCAKLI, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK’ da çalışan Kütahya İl Temsilcimiz Sn. Fikret YURTLU, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK’ da çalışan Zonguldak İl Temsilcimiz Sn. Yasin BAYOĞLU, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK’ da çalışan Konya İl Temsilcimiz Sn. Kasım MUT, ŞEKER-İŞ Sendikası Genel Başkanı Sn. İsa GÖK, TARIM-İŞ Sendikası Genel Başkanı Sn. İlhami POLAT, ayrıca Güneydoğu Avrupa Ülkeleri olan Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Slovenya, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna Hersek’ten de sendika temsilcilerinin katılımlarıyla toplam 70 kişilik bir seminer düzenlendi.

 

Toplantı açılış konuşmasını Genel Başkanımız Sn. Cemail BAKINDI yaparak, tüm katılımcıları selamladı. Toplantının ülkemizde ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde,  turizm, gıda, tarım sektörlerinde yaşanan tüm sorunları ve olumlu uygulamaların paylaşılması için iyi bir fırsat olduğunu, hep birlikte bu toplantıda bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. FES Friedrich Ebert Derneği Proje Koordinatörü Sn. Milan Jevtic ve EFFAT Güneydoğu Avrupa Sendikalar Konseyi Başkanı Sn. Veljko Baosic ‘in de yönlendirmeleriyle ilerleyen toplantıda, tüm katılımcılar ülkelerindeki gelişmelerden, dijitalleşmeyle gelen yenilikler, bu yeniliklerin işgücü, çalışanlar ve sendikalara olan etkileri, bu süreçte kaynaklarımızın daha iyi kullanılmasının ve çevre korumasının önemi, işçilerin dijitalleşmeyle birlikte güvencesiz çalışma olanaklarına karşı mücadele edilmesi, dijitalleşmeyle birlikte yeni iş olanakları ve çalışma saatlerine olumlu etkileri ile birlikte, her sektörde alınacak tedbirler ve sürecin nasıl daha iyi değerlendirilmesi gerektiği konuları ele alındı.

Toplantının sonunda sendikamız TOLEYİS ve Karadağ Tarım, Gıda ve Tütün Sanayi İşçileri Sendikası ile bir protokol imzalandı. Bu protokol ile iki sendika arasında uluslararası işbirliğine, işçilerin çıkarları doğrultusunda sosyal ve sendikal haklar düzeylerini iyileştirmek ve sendikal faaliyetlerde bulunmak amaçlanmaktadır.