KYK İşçileri Nisan Ayında Giyim Yardımı Alıyor

Değerli KYK Çalışanları;

Toplu İş Sözleşmemiz gereğince, Sendikamız üyesi işçilere Nisan ayında brüt 437,44 TL. giyim yardımı ödenecektir. Bu yardım miktarı Nisan 2019 maaşlarınız ile birlikte bordronuza yansıtılacaktır.

01.01.2019 tarihinden önce sendikamıza üye olan işçiler brüt 437,44 TL'yi tam olarak, 01.01.2019 tarihinden sonra sendikamıza üye olan işçiler ise üye oldukları tarihten itibaren çalıştıkları süreyle orantılı olarak kıstelyevm esasına göre yararlanacaklardır.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


TOLEYİS SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU