Toleyis Sendikas'nda 06-08 Mays 2015 Tarihlerinde Uluslararas Seminer Yapld.
         

Türkiye Otel Lokanta ve Dinlenme Yerleri çileri Sendikas (TOLEYS) ve Friedrich Ebert Vakfnn katklar ile 06 - 08 Mays 2015 tarihlerinde uluslararas seminer gerçekletirildi. Bu tarihte gerçekletirilen toplantya Karada, Srbistan, Bosna Hersek ve Türkiye’deki turizm sektöründe örgütlü sendikalarn temsilcileri katld.

Turizm sektöründe geçici istihdam ve irketlere yönelik sorunlar tartld.  Seminerin çalmas Genel Bakan Cemail BAKINDI’nn açl konumas ile balad. Sayn BAKINDI Türkiye’deki güncel sorunlarla balarken turizm sektöründeki bu son olaylarn büyük bir zarar olduunu belirtti. Ayrca isizlik oran ve gençlerde bu orann sürekli artn vurgulad. Özelletirme, taeronluk ve imdi geçici istihdam bürolar daha dorusu içilerin kiralanmasna,  sömürgecilie yol açan nedenler olduunu açklad. Biz sendikaclar olarak mücadelemize birlik içinde devam etmek zorundayz.  Küresel dünyada sendikalarn küresel olmas gerektiini vurgulayan BAKINDI, bu tür faaliyetlere devam etmemiz gerektiini belirterek  Friedrich Ebert Vakfn Koordinatörü Sayn Milan JEVTÇ’e teekkür ederek konumasn bitirdi.

 

BAKINDI’nn konumasndan sonra Sayn Milan Jevtiç, “Avrupa Birlii Ülkelerinde Turizm Sektöründe Geçici stihdam irketleri” konulu sunum yapt. Sn. Jevtiç çeitli örnekler ile Avrupa Birlii ülkelerinin mevzuatlar ile geçici istihdam irketlerinin olumsuz ya da olumlu sendikal ve içi hareketini nasl etkilediini anlatt. Baz ülkeler kendi sistemlerinde bu tür iletmeleri yasal olarak çok iyi düzenlenmilerdir. Fakat bu irketlerin çoalmas gelecekte sendikalar için çok olumsuz olacan belirtti.

 

Sn. JEVTÇ’ten sonra Doç. Dr. Saym YORGUN, “Türkiye’de Geçici stihdam irketleri” konulu sunum yapt. Henüz Türkiye’de yasal olarak bu tür irketler olmadn söyleyen Sn. YORGUN, fakat yaknda karlaacaklarn belirtti. Bu irketlerin taeron ila beraber içi hareketini çok olumsuz etkileyeceini söyledi. Bunun modern kölelik anlamna geldiini belirtti.

Sn. YORGUN, sendikalarn gelecekte geçici istihdam irketlerinden dolay içi hareketinin hazrlkl olmalar gerektiini söyledi. Sendikalar kendi stratejileri içinde bu tür çalanlar nasl örgütleyeceklerini belirlemek zorunda olduklarn ifade etti.

 

Dier ülkelerin sendika temsilcileri de kendi tecrübelerini paylatlar. Bu tür eitim seminerlerinin çok önemli olduu vurgulanarak, bundan sonra tüm ülkeler arasnda yakn i birlii kurulmasna ve gelecek toplantnn ayn konu ile Karada’da yaplmasna karar verildi.

Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help