Toleyis Sendikası'nda 06-08 Mayıs 2015 Tarihlerinde Uluslararası Seminer Yapıldı.
         

Türkiye Otel Lokanta ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) ve Friedrich Ebert Vakfının katkıları ile 06 - 08 Mayıs 2015 tarihlerinde uluslararası seminer gerçekleştirildi. Bu tarihte gerçekleştirilen toplantıya Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Türkiye’deki turizm sektöründe örgütlü sendikaların temsilcileri katıldı.

Turizm sektöründe geçici istihdam ve şirketlere yönelik sorunlar tartışıldı.  Seminerin çalışması Genel Başkan Cemail BAKINDI’nın açılış konuşması ile başladı. Sayın BAKINDI Türkiye’deki güncel sorunlarla başlarken turizm sektöründeki bu son olayların büyük bir zarar olduğunu belirtti. Ayrıca işsizlik oranı ve gençlerde bu oranın sürekli artığını vurguladı. Özelleştirme, taşeronluk ve şimdi geçici istihdam büroları daha doğrusu işçilerin kiralanmasına,  sömürgeciliğe yol açan nedenler olduğunu açıkladı. Biz sendikacılar olarak mücadelemize birlik içinde devam etmek zorundayız.  Küresel dünyada sendikaların küresel olması gerektiğini vurgulayan BAKINDI, bu tür faaliyetlere devam etmemiz gerektiğini belirterek  Friedrich Ebert Vakıfın Koordinatörü Sayın Milan JEVTİÇ’e teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

 

BAKINDI’nın konuşmasından sonra Sayın Milan Jevtiç, “Avrupa Birliği Ülkelerinde Turizm Sektöründe Geçici İstihdam Şirketleri” konulu sunum yaptı. Sn. Jevtiç çeşitli örnekler ile Avrupa Birliği ülkelerinin mevzuatları ile geçici istihdam şirketlerinin olumsuz ya da olumlu sendikal ve işçi hareketini nasıl etkilediğini anlattı. Bazı ülkeler kendi sistemlerinde bu tür işletmeleri yasal olarak çok iyi düzenlenmişlerdir. Fakat bu şirketlerin çoğalması gelecekte sendikalar için çok olumsuz olacağını belirtti.

 

Sn. JEVTİÇ’ten sonra Doç. Dr. Sayım YORGUN, “Türkiye’de Geçici İstihdam Şirketleri” konulu sunum yaptı. Henüz Türkiye’de yasal olarak bu tür şirketler olmadığını söyleyen Sn. YORGUN, fakat yakında karşılaşacaklarını belirtti. Bu şirketlerin taşeron ila beraber işçi hareketini çok olumsuz etkileyeceğini söyledi. Bunun modern kölelik anlamına geldiğini belirtti.

Sn. YORGUN, sendikaların gelecekte geçici istihdam şirketlerinden dolayı işçi hareketinin hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Sendikalar kendi stratejileri içinde bu tür çalışanları nasıl örgütleyeceklerini belirlemek zorunda olduklarını ifade etti.

 

Diğer ülkelerin sendika temsilcileri de kendi tecrübelerini paylaştılar. Bu tür eğitim seminerlerinin çok önemli olduğu vurgulanarak, bundan sonra tüm ülkeler arasında yakın iş birliği kurulmasına ve gelecek toplantının aynı konu ile Karadağ’da yapılmasına karar verildi.

Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help