8 Mart Dünya Kadınlar Günü
TOLEYİS SENDİKASI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Toleyis Sendikası`nın organizasyonu ile Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 200 kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü`nü kutlamak için bir araya geldi. 7 Marta başlayan etkinlikler, 8 Mart`ta Toleyis Sendikasın Genel Merkezi`nde düzenlenen program ve panel sürdürüldü. Düzenlenen programa Türkiye`nin çeşitli bölgelerinden gelen kadınların yanısıra yurtdışından Belçika, Bulgaristan, Slovenya, Sırbistan, İtalya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Yunanistan, Makedonya, Azerbaycan, Kırgızistan gibi birçok ülkenin de kadın temsilcileri de yer aldı. 

Sendikal harekette kadınların yeri ve önemi konulu programımız saat 10:00 da Genel Başkan Cemail BAKINDI`nın açılış konuşması ile başladı. Sayın BAKINDI kadınların sendikal harekette yerinin ve öneminin ne kadar büyük olduğunu, huzur ve barışın sağlanması konusunda da kadınlara çok büyük bir rol düştüğünü belirtti. Türkiye`de ve dünya da kadın haklarının sürekli ihmal edildiğine vurgu yapan Bakındı, Türkiye`de kadınlara yapılan şiddet ve ayrımcılıkla ile ilgili bilgiler vererek, kadın haklarını konuşmadan önce bunu insan hakları olarak algılanmamız gerektiğini açıkladı. Toleyis Sendikası olarak her türü ayrımcılığa karşı olacaklarını açıklayan Bakındı, başarılar dileyerek 8 Mart kadınlar Günü`nü kutladı. 
Panelden önce Doç.Dr. Sayım YORGUN Kadınların Sendikal Mücadeleleri konulu sunum yaptı. Sn. Yorgun "Tarihsel gelişim genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda her toplum cinsiyete dayalı ayrımcılığı farklı boyutlarda yaşadı ve bu ayrımcılık toplumların dini, tarihi ve kültürel değerleri ile üretim ilişkilerine, sanayileşme seviyelerine bağlı olarak farklılık gösterdi. Erkek işçiler, kadınların emek piyasasına girişine karşı direndiler ve kadın işgücüne yönelik kurallar getirerek yasal yoldan buna karşı koymaya çalıştılar. Fransız Devrimi sırasında bile "insan hakları beyannamesi" Parisli kadınların mücadelelerine rağmen kadın haklarını kapsamamıştır. Fiziki gücün egemen olduğu, erkek egemen iş piyasasında cinsiyet esasına dayalı ayrımcılık güçlendirilmiş, kadınların bedensel ve zihinsel yetenekleri geri plana itilmiştir. Genel anlamada kadın hakları olarak ifade edebileceğimiz bu süreç örgütlü işçi kadınların mücadelesiyle başladı." dedi. Sendikaların da kadınları üye kabul etmediğini açıklayan Yorgun kadınların sendikal mücadelesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Aktif olarak erkek sendikalarından dışlanan ve kâr güdüsüyle hareket eden işverenlerin karşısında savunmasız bırakılan kadınlar, dışlayıcı ve ayrımcı uygulamalara karşı çıkarak kendi sendikalarını kurma arayışına girmişlerdir. Kadın işçiler 1880`lerde Danimarka, İngiltere, ABD ve Avustralya`da özerk kadın sendikalarında örgütlenmişlerdir. Kadınların sendikalara girişini reddetme ve onları üretim faaliyetinden dışlama yerine, kadınların örgütlerine üye olması için sendikalar çaba göstermeye başladılar ve bu süreç kadınları sendikalarda zayıf da olsa var kıldı" Kadınlara yönelik olumlu gelişmelere rağmen kadınların sendikalarda henüz görünür olmadığının altını çizen Yorgun, kadınların önümüzdeki dönem de hem çalışma hayatında hem de sendikalarda daha fazla görünür olacağını açıkladı.
"Küresel Sendikal Mücadele ve Kadınların Önemi" konulu panelde yabancı katılımcılar kendi ülkelerinden tecrübelerini, kadınların yerini ve durumunu anlattılar. Panelin oturum başkanlığını Dr. İlknur Karaaslan yaptı. Sn. Karaaslan bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe tarihsel olarak baktığımızda büyük bir önem taşımaktadır, bu nedenle kadınların sadece sendikal değil dünyadaki yeri ve öneminin sürekli tartışılması gerektiğini söyledi. Kadınlar iş piyasasında her zaman erkelerden daha düşük ücret alan, hakları ihlal edilen, ayrımcılığa ve şiddete uğrayan bir gruptur. Konuşmacılara söz vererek diğer ülkelerde kadınların önemini ve mücadelelerini merak ettiğini ifade etti. İlk konuşmacı olan Sn. Çede MİLİNİÇ - Karadağ Turizm ve Catering Başkanı- Karadağlı Kadınların Sendikal Hareketleri ve mücadelesini anlattı. Kadınlara yönelik yasal düzenlemeler hakkında bilgi veren MİLİNİÇ son yıllarda ulusal hukuk sistemlerinin Avrupa mevzuatlarına uygun düzenlendiğini vurgulayarak kadın haklarının daha fazla korunma altında alındığını söyledi. Kadınlara yönelik çok çeşitli programlar, eğitim ve seminerlerin her düzeyde yapıldığını ve Karadağ`da da kadın haklarının ihlal edildiğini ve ayrımcılığa uğradıklarını açıkladı. Panelin ikinci konuşmacısı Sn. Valentina VASİLYONOVA Bakan Ülkeleri ile AB Ülkelerindeki kadın sendikalarının dayanışması ve mücadelesi konulu bir sunum yaptı. Sn. VASİLYONOVA hem Avrupa ülkelerinden hem de Bulgaristan`dan bilgi vererek kadınların daha fazla aktif olmaları gerektiğini söyledi. Kadınların üstlerinde çok fazla görev olduğu için kendileri için fazla vakit ayıramadıklarını belirtti. Bulgaristan`dan ve diğer ülkelerden bezer bir şekilde kadınların erkelerden daha düşük ücretler aldıklarını, eşitlik olmadığını istatistikî bilgilerle ifade etti. Özellikle tarım sektöründe çalışanların çoğunluğu kadın olduğu için haklarının ihlal edildiğini açıkladı. Üçüncü konuşmacı EFFAT`ın Turizm Sektörün Sekreteri Sn. Kerstin HOWALD uluslar arası sendikal örgütlerde kadınların yeri ve önemi ile ilgili sunum yaptı. Konuşmasında uluslararası düzeyde genel olarak baktığımızda kadınların eşit fırsatları için sürekli kampanyalar düzenlendiğini söyledi. Fakat bu süreç çok yavaş işliyor ve iyi bir sonuca henüz ulaşamadıklarını açıkladı. EFFAT Avrupa düzeyinde sendikaların bir örgütü olarak kadınlara daha fazla yer ve önem vermeye çalışıyor. Bu nedenle Viyana`da yapılan EFFAT Kongresinde 2014 Kasım ayında EFFFAT Başkanı olarak turizm sektöründen bir kadının seçildiğini söyledi. Diğer kurumlarda kadınların sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapıldığı, bu zihniyet ve anlayışın değişmesi gerektiğini söyledi ve kadınlara eşit fırsat sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Daha sağlıklı ve güçlü demokrasi için bunun şart olduğunu açıkladı. Panelin son konuşmacı Sn. Svetlana MANÇİÇ Sırbistan`da kadınların yeri ve sendikal mücadelesi ile ilgili bilgi verdi. Sırbistan`da diğer ülkede olduğu gibi kadınların erkelerle eşit olmadığını, ayrımcılığa uğradıklarını söyledi. Son dönemde çeşit ulusal stratejiler kadınlara yönelik ve onların eşit fırsatları getirdiğini, kamu sektöründeki toplam istihdam oranında kadınların sayısının daha fazla olduğunu fakat yönetim pozisyonlarında kadınların sayılarının daha az olduğunu altını çizdi. Sırbistan`da erkelerin ücretlerinin kadınlardan daha yüksek olduğunu söyledi. MANÇİÇ, Ceza kanunda kadına şiddete yönelik daha ağır cezaların öngörüldüğünü, Sırbistan`ın millet meclisinde tarihte ilk defa fazla sayıda kadınlar seçildiğini ve meclisin yaklaşık %34`nün kadın olduğunu, toplam 19 bakandan 4`ünün kadın bakan olduğuna açıkladı. Sırbistan Sendikalar Konfederasyonu`nun son bölge seçimlerinde daha fazla sayıda kadın ve gençlerin seçileceğini ifade etti.

Panel bitikten sonra tüm katılımcılar aksam Çınar Oteli`nde düzenlenen gala yemeğinde hep beraber Dünya Kadınlar Gününü kutladılar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Üye Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help