EFFAT Genlik Komitesi Brksel'de Topland.
    

Avrupa Gda, Tarm ve Turizm çileri Sendikas federasyonu (EFFAT) Gençlik Komitesinin ilk toplants, 9 Aralk 2013 tarihinde Bürüksel’de yapld. Sendikamz temsilciside toplantya katld.

 

  

Toplant balamadan önce genç sendikaclar Avrupa Birlii Bakanlar Konseyi’ni protesto etti. Taeron içilerinin haklarn korumak ve gelitirmek, çaltrma artlarn iyiletirme için talepler dile getirildi.  


 Toplantya EFFAT’n Genel Sekreteri Harald Wiedenhofer, Avusturya, Belçika, Danimarka, Filanda, Fransa, Almanya, talya, Polonya, sveç, ispanya, Türkiye ve Kuzey rlanda’dan genç sendikaclar katldlar.


Toplantnn gündemi kabul edildikten sonra Genel Sekreter Wiedenhofer gençlik komitesinin tarihi ile ilgili katlmclara bilgi verdi. 1994 ylnda Danimarka’da, 1997 ylnda Almanya’da gençlik kamplar düzenlendii ve baarl geçtiini ifade eden Wiendofher, EFFAT’n gençlere yönelik faaliyetlerine özel önem verdiini vurgulad. 


Gençlik Komitesinin, 2014-2019 yllarnda ki rolü ve faaliyetleri belirlendi. Gençlik Komitesinin daha iyi faaliyetlerde bulunmas için seçimler yapld. Gençlik Komitesi Bakanlna Danimarka’nn 3f Sendikasndan Tanja FLYNBO, bakan yardmclna ise Belçikal Inge GIELIS ACV Voeding en Diensten’i seçildi. 

 

  

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu uzman Ignacio DORESTE genç içilerinin global ve Avrupa düzeyinde yaadklar sorunlara deindi ve EFFAT’n Gençlik Komitesinin kurulmasnn çok önemli olduunu vurgulad.


Avrupa Sendikalar Enstitüsünün adna Kurt Van Daele gençlerin sendikadaki rolü ve fonksiyonu üzerinde görülerini açklayarak, eitimin sendikalar için çok önemli olduunu söyledi. Toplantnn sonunda genç içilerin örgütlenmesi, sendikalar ve federasyonlar aras ibirlii ve dayanmann güçlendirilmesi ve gençlere sendika organlarnda daha fazla temsil olana verilmesi için çalmalar yaplmas kararlatrld. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help