Mula retmenevinde Sendikal Mcadele
Deerli Basn Mensuplar;

Sendikamz, Mula Öretmenevi iyerinde örgütlenme çalmas yapm, 19 Temmuz 2007 tarihinde Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl’ndan yetki belgesi almtr. Yasal prosedüre uygun olarak toplu i sözlemesi görümelerini balatmak üzere teklif tasla iverene sunulmu, ancak teklifi kabul edilmemitir.

Sendikamz üyesi 13 içiyi istifaya zorlayan, istifa etmeyen içileri sürgüne gönderen, Bakanln verdii yetki belgesini tanmayan, sendikann teklifini almay dahi kabul etmeyen bu ça d zihniyet ülkemizin turizm vitrini Mula’da olmas bizleri derinden üzmütür.

Anayasa ve Yasann Teminat altna ald sendikaya üye olma hakkn Mula Öretmen evi yetkilileri kimde emir alarak engelliyor? hangi güce dayanarak anayasa ve yasalara aykr ilem yapabiliyorlar? Mula’da hukukun ve meruiyetin egemen olaca günler uzak deildir. Sendika üyesini cezalandrmak için ite çkaran, sürgüne gönderen, her türlü yasad yollar kullanan yetkililerden mahkemelerde hesap sorulacaktr. Öretmen evi yetkilileri ve onlara yasad ilem yapma talimat verenler, yasad uygulamalar görmezde gelenler ve göz yuman yetkililer hiç kukusuz hak ettikleri yasal müeyyidelerle karlaacaklardr.

Avrupa Birlii’ne girme mücadelesi veren Avrupa normlarn uyulamaya çalan bata sayn Babakan ve Milli Eitim Bakan olmak üzere dier yetkililerin de bu hakszlklar karsnda suskun kalmayacana inanyoruz.

Toleyis 45.000 üyesi ile Mula Öretmenevi çalanlarnn yanndadr. Bu içiler sahipsiz deildir. Mücadelemiz hukukun egeme olaca ana kadar devam edecektir. Hak, onu almak için mücadele edenlerindir.

Mula’da çada Hukuk Devletini ARIYORUZ. Hukuksuzluu iar edinen Devlet Yöneticileri halkndan Hukuka uymalarn nasl isteyebilir.

Sayglarmla,
CEMAL BAKINDI
GENEL BAKAN


8/9/2007
Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help