25/01/2010 ETUC un Dzenlemi Olduu Seminere Toleyis Sendikas Katld

11 - 15 Ocak 2010 Tarihlerinde Fransa`nn Lyon kentinde Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC tarafndan düzenlenen "Karlkl Anlay ve Mübadele" konulu seminere Toleyis Sendikas Heyeti katld.

Toleyis Sendikasn temsilen Genel Bakanmz Cemail BAKINDI ve Genel Bakan Yardmcmz Necati Akta Katldlar. Seminerde,

Lyon Üniversitesinden JF. Paulin tarafndan, Fransa`nn sosyal geçmiine ilikin sunum ve Fransa`da Endüstriyel likiler konulu sunum gerçekletirildi.
Katlmc Delegasyonlardan, Toplu Pazarlk ve Sosyal Diyalogda yaan skntlar anlatld. Renault Kamyon Fabrikas ve Arvel Turizm Ortakl Merkezi iyerleri ziyaret edilerek sendikaclar ile görümeler yapld.

"AB çalanlar ve Türkiye`deki muadilleri açsndan sosyal krizin sonuçlar" balkl sunum C. Triantafillou tarafndan yapld. Lyon Belediyesi ziyaret edilerek, Belediye Bakan ile toplant yapld.

Bölge Kamu Hizmetleri Sendikasndan temsilciler ile toplant yapld. Özel yaam ile mesleki yaam arasndaki uzla konusunda sivil toplum örgütleri ile toplant yapld. Toplantda, Örgütler ile müzakere CIDFF-RA (Kadn ve Aile Haklar Bilgi Merkezi ve "elele" , somut durumlar üzerinde panel görümeleri yapld. Rhone-Alpes Bölgesi Konseyi ziyaret edildi.

Sosyo-kültürel ziyaretler yaplarak seminer tamamland.1/25/2010

Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help