27/12/2010-stanbulda yeri Sendika Temsilcilerine Eitim Semineri Dzenlendi

Sendikamz, iyeri Sendika Temsilcilerine yönelik 24 Aralk 2010 tarihinde sendikamz Genel Merkezi’nin Konferans Salonunda Eitim Semineri düzenledi.

Eitim Seminerinin Açl Konumasn Genel Bakan Yardmcmz Necati AKTA yapt. Eitimin verimli ve faydal geçmesi yönünde temennilerini dile getiren Necati AKTA ilgilerinden dolay katlmclara teekkür etti. AKTA ayrca eitim seminerlerinin yaplmaya devam edeceini de vurgulad.

Açl konumasnn ardndan Yrd. Doç. Dr. Saym YORGUN, “yeri Sendika Temsilcilerinin Görev ve Sorumluluklar” konulu bir sunum yapt. Slaytlar eliinde yapt detayl açklamalarla temsilcileri konu hakknda bilgilendiren Saym YORGUN temsilcilerden gelen sorular da cevaplandrd. Temsilcilerin sahip olduu sorumluluklara ve yerine getirmeleri gereken görevlere deinen YORGUN, temsilcilerin sendika, içiler ve iverenler arasnda adeta bir köprü görevi gördüünü ve bu nedenle de sendika, içiler ve iverenler arasnda salkl bir iliki kurma gibi zor bir görevleri olduunu vurgulamtr. YORGUN, temsilcilerin görev ve sorumluluklarna olduu kadar bu görev ve sorumluluklar yerine getirmeleri için sahip olduklar hukuki haklara da deindi ve bu haklar konusunda temsilcilerin, içileri de bilgilendirerek onlar da bilgi sahibi yapmasnn önemine dikkat çekti.

Eitim seminerinin ikinci oturumunda D likiler Uzman Yardmcs Canan ÖZCAN, “Sendikalarn Uluslararas likileri ve TOLEYS” konulu bir sunum yapt. Canan ÖZCAN, küreselleme süreci ile birlikte hem ulus devletlerin hem de ulusal sendikalarn eski güçlerini kaybetmeye baladn vurgulad ve mali küreselleme ve üretim sürecinin küresellemesi gibi özellikleri olan bu yeni dönemde emein küresellemesinin önemine dikkat çekti. Uluslararas seviyede örgütlenmenin önemini fark eden ulusal sendikalarca uluslararas federasyonlarn ve konfederasyonlarn kurulduunu belirten ÖZCAN, sendikamz Toleyis’in de üyesi olduu IUF, AGTF ve üyelik bavurusunda bulunduu EFFAT gibi federasyonlarn ve konfederasyonlarn tarihsel geliimleri ve faaliyetleri hakknda katlmclar bilgilendirdi. Eitim seminerimizin son bölümünde ise sendikamz Avukat Ergün KIRCI, “Fesih ve Güvencesi” konusunda temsilcileri bilgilendirerek onlardan gelen sorular da cevaplandrd.
Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help