Avrasya Federasyonu Bakanlar Kurulu Saraybosna da Topland

Avrasya Federasyonu Bakan Yardmcs Mehmet Avdagiç’in daveti ve çars üzerine Avrasya Federasyonu 26 Eylül 2009 tarihinde 3. Bakanlar Kurulu için Saraybosna’da bir araya geldi. Bakanlar toplantya önceden belirlenmi olan gündeme uygunlukta Gürcistan konusuna öncelikle younlatlar. Toplantda alnan ilk karar Gürcistan Tarm ve Gda çileri Sendikas’nn ziyaret edilmesi oldu. Bilindii gibi Gürcistan’daki üye sendika büyük zorluklarla karlamaktadr.

Yaanan Rus-Gürcü sava sendikann %10’dan fazla üyesinin isiz kalmasna neden olmutur. Son iktisadi kriz ise dier etkenlerin banda gelmektedir. Bakanlar Kurulunda yaplan görümeler sonucunda Avrasya Federasyonu adna Gürcistan’a dostluk ve destek mesaj vermek için bir heyetin gönderilmesine karar verildi. Ayrca sendikay ziyaret srasnda finansal yardm yaplmas da öngörülmektedir. Ziyaretin, 24 Ekim - 1 Kasm 2009 tarihleri arasnda gerçekletirilmesi öngörülmektedir. Cemail Baknd heyete bakanlk edecektir. Toplant srasnda Srbistan Catering ve Turizm çileri Sendikas Bakan Radan Milonoviç sendikasnn 26 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasnda üyeleri arasnda birkaç dalda yarma düzenleyeceini bildirerek Avrasya Federasyonu’nu yarmaya davet etti. Cemail Baknd daveti kabul ederek katlacak isimlerin sonradan belirlenmek üzere bir delegasyonun gönderileceini belirtti.

Bakanlar Kurulunda, Avrasya Federasyonu’nun eitim seminerlerine devam etmesi karar alnd. Bir sonraki seminerin Ukrayna’da yaplmas kararlatrld. Yaplacak olan seminerin tarihinin Ukrayna sendikas ile yaplacak olan görümeler sonrasnda belirlenmesi kararlatrld.

Gündemin dier bir maddesi gerei Avrasya Federasyonu’na üyelik bavurular deerlendirildi. Arnavutluk’un SPPBBSH sendikas bir süre önce üyelik bavurusunda bulunmutu. Üyelik bavurusunu ele alan bakanlar kurulu, Federasyonun tüzüüne uygun olarak sendikann bir yl süreyle gözlemci statüsünde bulunmasna ve bu sürenin sonunda tam üye olmasna karar verdi.

Bakanlar kurulu toplants, küresel iktisadi krizin etkilerinin ayrntl bir ekilde ele alnd ikinci oturumun ardndan sona erdi.Ayrca Bakanlar Kurulu öncesinde Bosna-Hersek’in PPDIVUT sendikas ile Romanya’nn Agro-Fratia sendikas arasnda Dostluk ve birlii Anlamas imzaland. Anlama ile sendikalar arasndaki ban daha da sklatrlmas amaçlanmtr. Avrasya Federasyonu Bakan Cemail Baknd ise anlamay u cümlelerle yorumlad: “Görüldüü gibi Avrasya Federasyonu’nun üyeleri ibirlii anlamasn imzalam bulunuyorlar. Bu anlama, Federasyonu’nun üyeleri arasnda dayanmann salandn göstermektedir. Anlamann imzalanmasndan büyük mutluluk duyuyorum ve içi haklarnn daha iyi korunmas için katkda bulunacana inanyorum.” mza törenine Avrasya Federasyonu 3. Bakanlar Kurulu katlmclarnn yan sra Romanya’nn Saraybosna büyükelçilii temsilcileri ile medya mensuplar da katldlar.Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help