Avrasya Federasyonu Kuruldu
AVRASYA GIDA, TARIM, ORMAN VE TURİZM İŞÇİLERİ FEDERASYONU’nun Kuruluş Toplantısı 31.08.2007 tarihinde İstanbul NOVOTEL’de gerçekleştirildi. Federasyon’un kurulması 12 ülkeden 19 sendikanın katılımı ile kararlaştırıldı. Federasyon’un Başkanlığına Cemail BAKINDI, Başkan Yardımcılıklarına Dr. Mehmet AVDAGIC, Zoran GEORGIJEVKSKI, Tofik GULIYEV, Robert URJIUMELASHVILI, Genel Sekreterliğe Mehmet KARATAŞ, Genel Sekreter Yardımcılığına Recep Ali ÇELİK getirildi. Federasyon’un Kuruluşuna İlişkin Resmi Başvuru 21.09.2007 tarihinde İstanbul Valiliği’ne yapıldı. Katılımcı Ülke ve Sendikalar: 1. TÜRKİYE

1. TOLEYİS SENDİKASI

2. TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
3. ŞEKER-İŞ SENDİKASI
4. TARIM-İŞ SENDİKASI
5. ORMAN-İŞ SENDİKASI

2. KARADAĞ(MONTENEGRO)

6- CONFEDERATION OF TRADE UNIONS OF MONTENEGRO

3. KOSOVA

7- BSPK( THE INDIPENDENT TRADE UNION OF AGROCOMPLEX OF KOSOVA)

4 . SARAYBOSNA( SARAYEVO)

8- (PPDIVUT)AUTONOMOUS TRADE UNION OF AGRICULTURE, FOOD, TOBACCO, WATER INDUSTRIES, TRADE CATERING AND TOURISM WORKERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

5. ROMANYA

9- AGRO FRATIA FEDERATION
10- AGROSTARRO
11- CERES
6. MAKEDONYA

12-AGRO SINDIKAT ( TRADE UNION OF THE WORKERS FROM THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE REBUPLIC OF MACEDONIA)
13- MACEDONIA THE TRADE UNION SUTKOZ ( TRADE UNION OF THE WORKERS IN CATERING TOURISM COMUNAL RESIDANTAL ECONOMY HANDICRAFT AND ASSOCIATIONS FOR DISABLED OF REBUPLIC OF MACEDONIA)
7. SIRBİSTAN

14- AUTONOMOUS UNION OF CATERING AND TOURISM OF SERBIA
8. AZERBAYCAN

15- AZERBAYCAN KENT TASARRUFATI(TARIM) VE GIDA SANAYİSİ İŞÇİLERİ SENDİKASI- AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY WORKERS’ TRADE UNION OF AZERBAIJAN
9. GÜRCİSTAN

16. GÜRCİSTAN TARIM VE GIDA SANAYİSİ İŞÇİLERİ SENDİKASI(INDEPENDENT TRADE UNION OF WORKERS OF AGRICULTURE, LIGHT, FOOD AND PROCESSING INDUSTRY OF GEORGIA)
10.ÖZBEKİSTAN
17. ÖZBEKİSTAN TARIM VE GIDA SANAYİSİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
11. TACİKİSTAN

18- TACİKİSTAN TARIM VE GIDA SANAYİSİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
12. KIRGIZİSTAN

19- KIRGIZİSTAN GIDA SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
Federasyon’un Kuruluş Amaçları ve Hedefleri aşağıdaki şekilde belirlendi: Sermayenin küresel düzeyde serbest dolaşımı var olan dengeleri ve kuralları temelden sarsmış, kuralların sermaye lehine değiştirildiği bir süreç başlatmıştır. Dünyanın içinde bulunduğu bu şartları yeni bir dünya düzeni olarak açıklamak mümkün değildir. Çünkü bir düzenin varlığından söz edebilmek için yeni bir dengenin kurulmuş olması gerekir oysa günümüzde dengesizlik ön plandadır ve ancak yeni dünya düzensizliğinden bahsetmek mümkündür. Sendikal hareketin geçen yüzyılın son çeyreğinde üye ve güç kaybına uğraması sendikaları yeni arayışlara itmiş, bu arayışlar gerek ulusal gerekse uluslarüstü düzeyde gerçekleştirilmektedir. Bu yüzyılda ekonomik sınırlarda ortaya çıkan değişim, sermayenin sınır ve kural tanımaz gücü karşısında işçilerin sadece ulusal sınırlar içinde yeniden yapılanarak var olmalarını mümkün kılmamaktadır. Bu nedenle uluslararası düzeyde de yeniden yapılanma temel ihtiyaç haline gelmiştir.

Avrasya ülkelerinde yer alan sendikalar “yeni dünya düzensizliği” ve “sermayenin küresel serbest dolaşımı” gibi olguların olumsuz etkilerine karşı kendilerini korumak için yeni bir bölgesel güce ihtiyaç duymaktadır. Bu yeni bölgesel gücü oluşturmak üzere, Avrasya coğrafyasında yer alan sendikalar bir araya gelerek AVRASYA GIDA, TARIM, ORMAN VE TURİZM İŞÇİLERİ FEDERASYON’nunu kurma kararı almışlardır.

Federasyon mevcut tüm uluslararası örgütlerle işbirliğine girmeyi, dünya sendikal hareketinin bir parçası olmayı, hiçbir siyasi, ideolojik, renk, ırk, din ayrımı gözetmeden faaliyet göstermeyi ilke edinmiştir. Ulusal ve bölgesel menfaatler yerine işçilerin menfaatlerine öncelik vermeyi temel ilke kabul etmektedir. Bu coğrafyada yer alan farklılıkları bir zenginlik olarak görüp, barışı ve kardeşliği tesis etmeyi amaç edinmektedir.

Federasyon sendikaların örgütlenmelerinde ve toplu iş sözleşmesi mücadelelerinde aktif rol üstlenmeyi, çok uluslu şirketlere yönelik bölge düzeyinde ortak strateji ve ilkeler çerçevesinde sendikal hareketi güç haline getirmeyi hedeflemektedir. Federasyon, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşların yansıtmaya çalıştığı yeni sömürü düzeni reddettiği gibi, bu kuruluşlara karşı ortak mücadeleyi de esas almaktadır. Sermayeyi koruyan kurallara paralel kuralların uluslararası anlaşmalara konulması, sermayenin serbest dolaşımına karşı emeğin serbest dolaşımının sağlanması ve küresel düzeyde sermayeyi kontrol edecek kuralların oluşturulması ve uygulanması hedeflenmektedir.
Üye Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help