Abant Palace de yelerimize Eitim Semineri Dzenlendi

Sendikamz Üyelerine 16 – 17 Haziran 2008 tarihlerinde Taksim Otelcilik A.. Abant Palace Otel’de “ ve Sosyal Güvenlik Yasalarnn çilere Etkileri” konulu Eitim Semineri verildi.

Eitim Seminerinin ilk gününde Yrd. Doç. Dr. Saym YORGUN tarafndan 4857 sayl “ Kanunu” çerçevesinde “Asl veren- Alt veren likisi, Eitlik, yeri Devri, Geçici likisi, Esnek Çalma Türleri, Sözleme Türleri, Sözlemesinin Feshi ve Taraflarn Sorumluluklar, Çalma Süreleri, Telafi Çalmas ve Denkletirme Uygulamas” balklarnda slaytlar eliinde detayl açklamalar yaplarak içilerin gündelik çalma yaam srasnda karlatklar sorunlar üzerinde durulmutur. Eitim kapsamnda, giderek daha yaygn hale gelen alt-iveren (taeron) uygulamasnn hangi koullarda uygulanabildii ve alt-iverene bal olarak çalanlarn sahip olduu haklar üzerinde duruldu. Esnek çalma ve sözleme türleri kapsamnda ksmi süreli çalma, çar üzerine çalma, ödünç i ilikisi, süresi belirli ve süresi belirsiz i sözlemeleri gibi yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerden doan hak ve sorumluluklar irdelendi. Yine esneklik uygulamalar kapsamnda çalma süreleri ve çalma sürelerinin denkletirilmesi üzerinde duruldu. Eitimin öleden sonraki ikinci ksmnda Uzman Yardmcs Bar Erdem GÜRKAN “stihdam Paketi” olarak bilinen 5763 sayl “ Kanunu ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakkndaki Kanun” kapsamnda getirilen yeni düzenlemeler hakknda bilgi verdi. Yeni düzenlemeyle uygulamaya girecek olan sigorta prim indirimleri, iveren sigorta primlerinde salanan muafiyetler, prim borçlarnn yeniden yaplandrlmas konularnda açklamalarda bulunulurken, çalma yaamnn esnekletirilmesi kapsamndaki yeni uygulamalar ile i sal ve güvenliinin salanmas konularndaki yeni yasal düzenlemeler hakknda içiler bilgilendirildi.

Eitim Seminerinin ikinci gününde Yrd. Doç. Dr. Saym YORGUN 5510 sayl “Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu” kapsamnda yaplan deiiklikler hakknda temel bilgiler verdi. Getirilen yeni yasal düzenlemeyle genel salk sigortas kapsamndaki yeni uygulamalar ile bata hastalk ve yallk sigortas olmak üzere çeitli sigorta kollarnda yaplan deiikliklerin içiler üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Seminer, yaplan deerlendirmelerle ve yöneltilen çeitli sorularla tamamland

Eitim Seminerinden GörüntülerAgtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help