14 ubat 2018 Tarihinde alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ile Uluslar Aras alma rgt (LO) Turizm Sektrnde Sosyal Diyalog altay Dzenledi.

Çaltayn açl konumasn Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çalma Genel Müdürü Sn. Nurcan ÖNDER ile LO Türkiye Ofis Direktörü Numan ÖZCAN gerçekletirmitir.

 

Turizm Sektöründe içi - iveren ilikileri ve sorunlarn sosyal diyalog ile ele alnmas Çaltay’ 3 oturum olarak gerçeklemitir.

Turizm Sektöründe Sendikal Faaliyetler ve Gelimeleri kapsayan ilk oturumda Sendikamz Temsilen Genel Bakanmz Sn. Cemail BAKINDI katlmtr. Sn. BAKINDI: çilerin genel sorunlarn ve turizm sektöründe örgütlenmenin zorluklarn dile getirmitir.

 

Turizm Sektöründe veren Kesiminin Faaliyetleri ve Gelimeler olan 2. Oturumda Türofed Etik, TOBB ve TÜROB temsilcileri söz almtr.

 

3. oturumda ise Çalanlarn ve verenlerin Sorunlar ve Çözümleri karlkl fikir alverilerinde bulunularak toplant sona ermitir.

Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help