Türk-İş, Genel Mali Sekreterler ve Muhasabe Müdürlerine 11-12 Aralık 2017 tarihinde Trabzon Yol-İş Holiday Otel’de Eğitim Semineri Düzenledi.

 

Eğitim Seminerine Sendikamızı temsilen Genel Mali Sekreterimiz Sn. Ali ŞAHİN ve Muhasebe Müdürümüz Sn. İlknur KARAYEL katılmışlardır.    

 

Eğitim Seminerinin açılış konuşmasını Türk-İş Genel Mali Sekreteri Sn. Ramazan AĞAR yaptı. Katılımcıları selamlayarak tanışma gerçekleştirildi. Eğitimin başarılı geçmesi yönünde temennide bulundu ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

 

Seminerde; Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”dır. Bu kapsamda, sendikalar açısından yasal yükümlülükler, uygulamanın nasıl yapılması gerektiği vb. konularda bilgilendirme yapmak ve muhtemel soruları cevaplandırmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan konu hakkında uzmanlar tarafından eğitim verilmiştir.

 

 

 

 

Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help