Sendikamz Toleyis EFFAT Konferans na Katld
Avrupa Gda, Tarm ve Turizm Sendikalar Konfederasyonu EFFAT ve Avrupa Turizm Sendikalar Komitesi ETLC ibirlii ile 24–25 Ekim 2011 tarihlerinde talya’nn Roma ehrinde “Turizm 2020-Sürdürülebilir Bir Turizm Endüstrisi Gelitirmeye Doru” isimli konferans düzenlendi. Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, talya, Norveç, spanya, sveç gibi birçok ülkeden sendika temsilcisinin katld konferansa sendikamz Toleyis’i temsil etmek üzere Genel Bakan Yardmcmz Necati Akta ve Yard. Doç. Dr. Saym Yorgun katldlar.

ETLC Bakan Marie Kihlberg Nelving’in ilk gün açl konumasndan sonra çeitli ülkelerden sendika yöneticileri ve temsilcileri arasndan isteyenler birer konuma yaptlar. Daha sonra ETLC Koordinatörü Kerstin Howald konferansn konusunu oluturan sürdürülebilir turizm endüstrisi projesi hakknda bilgi verdi ve proje uzmanlar tarafndan proje kapsamnda elde edilen veriler paylald. Proje üzerine yaplan fikir al veriinden sonra ngiltere, talya ve Macaristan’dan sendika temsilcileri sürdürülebilir ve rekabetçi bir turizm endüstrisinin gelitirilebilmesi için izlenebilecek yollar hakknda birer konuma yaptlar. Daha sonra turizm sektörü temsilcileri ile açk oturum yöntemi kullanlarak çeitli fikir al verilerinde bulunuldu.

Toplantnn ikinci gününde, katlmclar, ulus ar tamaclk, seyahat ve turizm irketlerindeki son gelimeleri birbiriyle paylatlar ve Avrupa turizm endüstrisinde sosyal diyalog kurulabilmesi için izlenebilecek yol haritas üzerinde konutular. ETLC’nin gelecekteki faaliyetleri hakknda da ksa bir bilgilendirme yapldktan sonra toplantnn kapan yapld.LiveZilla Live Help