TOLEYS EV LERNN MCADELESNE DESTEK VERYOR

28–30 Mart tarihlerinde Cenevre’de toplanan IUF Kadnlar Komitesi ve Yürütme Komitesi toplantlarnda üyelere u konularda çar yaplmtr:

—Ev içilerinin haklarn düzenleyen Sözlemenin onaylanmas için, hükümet seviyesinde (özellikle de çalma bakanlar) lobi çalmalar yapmak. Bir ülkenin hükümeti Sözleme’nin onaylanmas taraftar olmasa bile ILC’de sözlemenin onaylamas ve uygulanmas için hala lobi çalmalar yaplabilir çünkü bu dier hükümetlerin sözlemeyi onaylanmasn engellemez. Özel çalmalar yaplabilir:

- Sözlemeye destek verilmesi için mektup yazmak (IUF modelini kullanarak),
- Mümkünse ulusal merkezlerle ve ev içileri örgütleriyle birlikte çalmak ve hükümet d kurulular desteklemek;
—Destek veren iverenleri, ticaret odalarna mektup yazmalar için cesaretlendirmek (kopyalarn çalma bakanlklarna, ulusal merkezlere ve ILO ofislerine göndermek kaydyla).
—2011 ILC’de yer alacak olan sendika delegelerinin arasnda ev içilerinin/IUF üyelerinin temsilcilerinin yer almasn desteklemek. Toleyis de IUF’in bu çarsna karlk vermi ve Babakan Recep Tayyip Erdoan ile Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan Ömer Dinçer’e aadaki mektubu göndererek ev içilerini koruma amacyla uluslararas standartlarn benimsenmesi yolunda adm atlmas için çar yapmtr.

Sayn (Babakan, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan)
Konu: Ev çilerini Korumak için Uluslararas Standartlarn Benimsenmesi

Uluslararas Çalma Örgütü’nün Uluslararas Çalma Konferans 1-15 Haziran 2011 tarihleri arasnda Cenevre’de gerçekletirilecektir. 100. oturum olma özellii tayan bu Konferans’n ev içilerinin insana yakr çalma artlarnn gelitirilmesi için olmas gereken uluslararas standartlar kabul ederek tarihe geçeceini umuyoruz. ILO’ya göre, dünyada 100 milyonun üstünde ev içisi vardr ve bu içilerin büyük bir çounluu insan onuruna yakmayacak artlarda çalmakta ve sk sk çeitli istismar durumlarna maruz kalmaktadr. Bu problemler istisnasz her ülkede yaanmaktadr.

Eer kabul edilirse, Konferans’ta ortaya konan Sözleme ve Tavsiye, uluslararas toplum tarafndan uzun süredir göz ard edilen bu içilerin temel insan haklarnn ve insana yakr i meselelerinin tespiti konusunda esiz bir adm olacaktr. Onlar adna yaplan ilk standart belirleme çarsnn tarihi 1948 Uluslararas Çalma Konferans’na kadar gitmektedir. Sözleme ve Tavsiye’nin gelitirilmesi ve kabul edilmesi sürecine dahil olabilmek adna bu önemli olayda ülkemizi de temsil edecek delegeleri göndermek isteyeceinize güveniyoruz. Milyonlarca içiyi etkileyecek böyle önemli bir kararda ülkemizin de yer almas gelecek kuaklar için de bir gurur ve esinlenme kayna olacaktr.

Söz konusu toplantya katlmak üzere hükümet delegelerine talimat verirseniz büyük memnuniyet duyacamz ve bu soylu çabanza tüm desteimizi vereceimizi arz ederiz.

LiveZilla Live Help